Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
public:astron_pwt_agile_workshop [2012-06-04 02:42]
Adriaan Renting
public:astron_pwt_agile_workshop [2017-03-08 15:27] (current)
Line 155: Line 155:
 ==== Lessons Learned ==== ==== Lessons Learned ====
  
-Mijn beeld is dat er weinig gekeken wordt naar eerdere software projecten om daar lessen uit te trekken. (TMS, Newstar, AIPS++ bijvoorbeeld,​ nu ook LOFAR).+Mijn beeld is dat er weinig gekeken wordt naar eerdere software projecten om daar lessen uit te trekken. (TMS, Newstar, AIPS++ bijvoorbeeld,​ nu ook LOFAR). Ik zou graag willen dat meer geleerd werd, zodat richting APERTIF en SKA niet dezelfde fouten gemaakt worden.
  
 Dit heeft ook te maken met mijn eerste PWT punt. Volgens mij is het met het huidige uren schrijf systeem (Primavera) en de manier waarop dat vanuit management aangestuurd wordt, vrijwel onmogelijk om een goed inzicht te hebben waar de knelpunten liggen in de besteding van manuren, in het ieder geval waar het software ontwikkeling betreft. Dit betekent dat men weinig kwantitatief inzicht heeft waar de grootste winst te behalen is en waar de grootste verliezen gemaakt worden. Ik denk dat hierdoor ook een sterke focus is op het binnenhalen van nieuwe projecten, en weinig reflectie op bestaande projecten. Dit heeft ook te maken met mijn eerste PWT punt. Volgens mij is het met het huidige uren schrijf systeem (Primavera) en de manier waarop dat vanuit management aangestuurd wordt, vrijwel onmogelijk om een goed inzicht te hebben waar de knelpunten liggen in de besteding van manuren, in het ieder geval waar het software ontwikkeling betreft. Dit betekent dat men weinig kwantitatief inzicht heeft waar de grootste winst te behalen is en waar de grootste verliezen gemaakt worden. Ik denk dat hierdoor ook een sterke focus is op het binnenhalen van nieuwe projecten, en weinig reflectie op bestaande projecten.
  • Last modified: 2017-03-08 15:27
  • (external edit)