Beschermingszones

Met onze radiotelescopen nemen wij de meest zwakke signalen uit het heelal waar. Daardoor zijn zij kwetsbaar voor elektromagnetische storing. Met het tijdig treffen van de juiste maatregelen kan storing worden voorkomen. Belangrijke bronnen van storing zijn omvormers in zonneparken, windturbines en kleine windmolens, maar ook LED-lampen en grootschalige airconditioning. Daarom hebben wij de zones berekend waarin bepaalde plannen niet, of onder voorwaarden (maatregelen) of wel plaats kunnen vinden. Deze zones staan op kaarten waar kan worden ingezoomd tot een specifiek adres. Met de knoppen boven de kaart kunt u de gewenste kaart in beeld krijgen.

Heeft u een plan voor een windpark, zonnepark of de plaatsing van een kleine windmolen, dan kunt u op de betreffende kaart zien in welke zone de locatie valt. Bij de kaart staat de uitleg van de betreffende zones plus welke windturbine, welke kleine windmolen en welke omvormer aan de norm voor de betreffende zone voldoet of met welke maatregelen aan de norm kan worden voldaan. Deze lijst zal worden aangevuld naar mate ASTRON over meer informatie beschikt.

Onderaan vindt u een formulier waarbij u toestemming, advies of nadere informatie aan ASTRON kunt vragen voor uw specifieke project.

Heeft u een plan waarbij anderszins energieopwekking plaatsvindt, zoals de plaatsing van LED-lampen of mogelijkheid tot het draadloos opladen van e-voertuigen, en bevindt dit plan zich in een van de algemene beschermingszones, neemt u dan ook contact op met ASTRON voor advies. Wij denken graag met u mee.

KLEINE WINDMOLENS
WINDPARKEN
ZONNEPARKEN
BESCHERMINGSZONES

Kleine windmolens

Field (flux)* < 20 dB µV/m: in beginsel zeer moeilijk voor ons te hanteren; toestemming ASTRON verplicht.

In deze zones kunnen zonder nadere maatregelen worden geplaatst:

SWP25 14TG20

SWP25 16TG20

EAZ 12 en EAZ 13.2 zijn rond Dwingeloo en Westerbork toegestaan buiten de blauwe overlegzones zoals aangegeven op het tabblad 'beschermingszones'.

Binnen deze overlegzones en rondom LOFAR locaties blijft toestemming van ASTRON nodig.

Voor andere kleine windmolens: toestemming ASTRON vragen via onderstaand formulier

Field (flux)* = 20-30 dB µV/m ('doable'): (grotere) aanpassingen nodig, maar haalbaar; goedkeuring ASTRON verplicht.

In deze zones kunnen zonder nadere maatregelen worden geplaatst:

SWP25 14TG20

SWP25 16TG20

EAZ 12

EAZ 13.2

Voor andere kleine windmolens: goedkeuring ASTRON vragen via onderstaand formulier.

Field (flux)* = 30-50 dB µV/m ('easy'): wellicht kleine aanpassingen nodig; overleg met ASTRON.

In deze zones kunnen zonder nadere maatregelen worden geplaatst:

SWP25 14TG20

SWP25 16TG20

EAZ 12

AZ 13.2

Voor andere kleine windmolens: advies ASTRON vragen via onderstaand formulier.

 

* volgens een meetprotocol zoals gespecificeerd in EN55022 (120 kHz bandbreedte op 10 m afstand), maar met een AVG-vermogen (RMS-veld) detector.

Windparken

Field (flux)* < 20 dB µV/m: zeer moeilijk voor ons te hanteren; toestemming ASTRON verplicht.

In deze zones kunnen wel worden geplaatst:

Nordex N131 zoals is ontworpen voor en opgesteld in Windpark Drentse Monden en Oostermoer

Voor plannen in deze zones: toestemming ASTRON vragen via onderstaand formulier.

Field (flux)* = 20-30 dB µV/m ('doable'): (grotere) aanpassingen nodig, maar haalbaar; goedkeuring ASTRON verplicht.

In deze zones kunnen wel worden geplaatst:

Nordex N131 zoals is ontworpen voor en opgesteld in Windpark Drentse Monden en Oostermoer

Voor plannen in deze zones: toestemming ASTRON vragen via onderstaand formulier.

Field (flux)* = 30-50 dB µV/m ('easy'): wellicht kleine aanpassingen nodig; overleg met ASTRON

In het algemeen zijn dit aanpassingen zoals metalen kastjes i.p.v. kunststof kastjes om LED-verlichting of andere oplossingen voor luchtvaartverlichting.

Voor plannen in deze zones: advies ASTRON vragen via onderstaand formulier.
* volgens een meetprotocol zoals gespecificeerd in EN55022 (120 kHz bandbreedte op 10 m afstand), maar met een AVG-vermogen (RMS-veld) detector.

Zonneparken

Field (flux)* < 20 dB µV/m**: zeer moeilijk voor ons te hanteren; toestemming ASTRON verplicht.

In deze zones kunnen alleen zonneparken worden geplaatst met centrale omvormers waarbij deze omvormers in een kooi van Faraday zijn geplaatst, voorzien van AC/DC filters op alle in- en uitgangen.
De volgende omvormers en oplossingen voldoen aan deze norm:

SMA-Duitsland SHP 150-20, Ser. Nr 3007958018

Huawei-Nederland SUN2000-185KTL-H1, 6T 1999012238Y

Huawei-Duitsland SUN2000-185KTL-H1, 6T1979003687

Voor plannen voor zonneparken in deze zones die andere omvormers en oplossingen willen toepassen: toestemming ASTRON vragen via onderstaand formulier.

Field (flux)* = 20-30 dB µV/m** ('doable'): (grotere) aanpassingen nodig, maar haalbaar; goedkeuring ASTRON verplicht.

In deze zones kunnen alleen zonneparken worden geplaatst met centrale omvormers die in een kooi van Faraday zijn geplaatst, voorzien van AC/DC-filters op alle in- en uitgangen.
Omvormers en oplossingen die aan deze norm voldoen zijn:

SMA-Duitsland SHP 150-20, Ser. Nr 3007958018

Huawei-Nederland SUN2000-185KTL-H1, 6T 1999012238Y

Huawei-Duitsland SUN2000-185KTL-H1, 6T1979003687

SMA, type STP50-40

Huawei SUN2000-60KTL-HV-D1-001

centrale omvormers die voldoen aan de norm EN55022-class B

Voor plannen voor zonneparken in deze zones die andere omvormers en oplossingen willen toepassen: toestemming ASTRON vragen via onderstaand formulier.

Field (flux)* = 30-50 dB µV/m** ('easy'): wellicht kleine aanpassingen nodig; overleg met ASTRON.

In deze zones kunnen zonneparken komen met centrale omvormers.
Omvormers die in ieder geval aan deze norm voldoen zijn:

SMA-Duitsland SHP 150-20, Ser. Nr 3007958018

Huawei-Nederland SUN2000-185KTL-H1, 6T 1999012238Y

Huawei-Duitsland SUN2000-185KTL-H1, 6T1979003687

SMA, type STP50-40

Huawei SUN2000-60KTL-HV-D1-001

centrale omvormers die voldoen aan de norm EN55022-class B

Voor plannen voor zonneparken in deze zones die andere omvormers en oplossingen willen toepassen: advies ASTRON vragen via onderstaand formulier.

* volgens een meetprotocol zoals gespecificeerd in EN55022 (120 kHz bandbreedte op 10 m afstand), maar met een AVG-vermogen (RMS-veld) detector.
** deze norm is per eenheid zonne-energie van 100 kW en kan worden toegepast op omvormers tussen de 50-200 kW.

Algemene beschermingszones

Voor plannen of voorgenomen activiteiten in de blauwe zones waar mogelijk elektromagnetische straling vrij kan komen, graag onderstaand formulier invullen voor een advies van ASTRON. Deze straling komt vrij bij elke vorm van energie-omzetting. Denk bijvoorbeeld aan grootschalige airconditioning, oplaadpunten voor het draadloos opladen van elektronische voortuigen, of LED-lampen bijvoorbeeld in en op gebouwen, masten en reclameborden. Maar ook langdurig gebruik van drones of portofoons kunnen storing geven.

Deze blauwe zones zijn gebaseerd op de zones in de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

Kleine windmolens

Stuur relevante bestanden mee:

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size:

Windparken

Stuur relevante bestanden mee:

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size:

Zonneparken

Stuur relevante bestanden mee:

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size:

Algemene beschermingszones

Stuur relevante bestanden mee:

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size:

Latest tweets

Daily Image of the Week: Weighing the Milky Way? Yes we CAN! https://bit.ly/3qXGNTY

Daily Image of the Week: New aerial image of the LOFAR superterp. https://bit.ly/3n8prRT

Volcanic ‘activity’ in black holes blows monumental bubbles spanning hundreds of thousands of light years, impacting everything in their way! Study by an international group of astronomers using @LOFAR published in @NatureAstronomy today: https://bit.ly/3aISQuK

An exciting step forward in the discovery of exoplanets! @LOFAR has discovered aurorae on distant stars, suggesting hidden planets! Article by @AstroJoeC et al. published in @NatureAstronomy today https://bit.ly/3mxo0Lj

searchtwitter-squarelinkedin-squarebarsyoutube-playinstagramfacebook-officialcrosschevron-right