Beschermingszones

Met onze radiotelescopen nemen wij de meest zwakke signalen uit het heelal waar. Daardoor zijn zij kwetsbaar voor elektromagnetische storing. Met het tijdig treffen van de juiste maatregelen kan storing worden voorkomen. Belangrijke bronnen van storing zijn omvormers in zonneparken, windturbines en kleine windmolens, maar ook LED-lampen en grootschalige airconditioning. Daarom hebben wij de zones berekend waarin bepaalde plannen niet, of onder voorwaarden (maatregelen) of wel plaats kunnen vinden. Deze zones staan op kaarten waar kan worden ingezoomd tot een specifiek adres. Met de knoppen boven de kaart kunt u de gewenste kaart in beeld krijgen.

Heeft u een plan voor een windpark, zonnepark of de plaatsing van een kleine windmolen, dan kunt u op de betreffende kaart zien in welke zone de locatie valt. Bij de kaart staat de uitleg van de betreffende zones plus welke windturbine, welke kleine windmolen en welke omvormer aan de norm voor de betreffende zone voldoet of met welke maatregelen aan de norm kan worden voldaan. Deze lijst zal worden aangevuld naar mate ASTRON over meer informatie beschikt.

Onderaan vindt u een formulier waarbij u toestemming, advies of nadere informatie aan ASTRON kunt vragen voor uw specifieke project.

Heeft u een plan waarbij anderszins energieopwekking plaatsvindt, zoals de plaatsing van LED-lampen of mogelijkheid tot het draadloos opladen van e-voertuigen, en bevindt dit plan zich in een van de algemene beschermingszones, neemt u dan ook contact op met ASTRON voor advies. Wij denken graag met u mee.

KLEINE WINDMOLENS
WINDTURBINES
ZONNEPARKEN
BESCHERMINGSZONES

Kleine windmolens

Elektrische veldsterkte (flux) < 20 dBµV/m', gemeten volgens een meetprotocol zoals gespecificeerd in EN55032 (120 kHz bandbreedte op 10 meter afstand), maar met een AVG-vermogen (RMS-veld) detector. In beginsel zeer moeilijk voor ons te hanteren; positief advies ASTRON nodig.

In deze zones kunnen in ieder geval de volgende kleine windmolens zonder nadere maatregelen worden geplaatst:

SWP25 14TG20

SWP25 16TG20

EAZ 12 en EAZ 13.2 zijn rond Dwingeloo en Westerbork toegestaan buiten de blauwe overlegzones zoals aangegeven op het tabblad 'beschermingszones'. Binnen deze overlegzones blijft toestemming van ASTRON nodig.

EAZ 12 en EAZ 13.2 zijn rond remote stations van LOFAR toegestaan op een afstand van minimaal 500 meter; binnen 500 meter afstand blijft toestemming van ASTRON nodig. Toestemming van ASTRON blijft ook nodig bij locaties in de rode zone rondom de LOFAR Core.

Voor andere kleine windmolens: advies ASTRON vragen via onderstaand formulier

Elektrische veldsterkte (flux) = 20-30 dBµV/m’, gemeten volgens een meetprotocol zoals gespecificeerd in EN55032 (120 kHz bandbreedte op 10 meter afstand), maar met een AVG-vermogen (RMS-veld). Aanpassingen nodig maar haalbaar; positief advies ASTRON nodig.

In deze zones kunnen in ieder geval zonder nadere maatregelen worden geplaatst:

SWP25 14TG20

SWP25 16TG20

EAZ 12

EAZ 13.2

Voor andere kleine windmolens: advies ASTRON vragen via onderstaand formulier.

Elektrische veldsterkte (flux) = 30-50 dBµV/m’, gemeten volgens een meetprotocol zoals gespecificeerd in EN55032 (120 kHz bandbreedte op 10 meter afstand), maar met een AVG-vermogen (RMS-veld) detector.

Windturbines

Elektrische veldsterkte (flux) < 20 dBµV/m, gemeten volgens een meetprotocol zoals gespecificeerd in EN55032 (120 kHz bandbreedte op 10 meter afstand), maar met een AVG-vermogen (RMS-veld) detector. Zeer moeilijk voor ons te hanteren; positief advies ASTRON verplicht.

In deze zones kunnen in ieder geval worden geplaatst:

Nordex N131 zoals is ontworpen voor en opgesteld in Windpark Drentse Monden en Oostermoer

Voor plannen in deze zones: advies ASTRON vragen via onderstaand formulier.

'Elektrische veldsterkte (flux) = 20-30 dBµV/m’, gemeten volgens een meetprotocol zoals gespecificeerd in EN55032 (120 kHz bandbreedte op 10 meter afstand), maar met een AVG-vermogen (RMS-veld). Aanpassingen nodig maar haalbaar; positief advies ASTRON.

Dit betekent in het algemeen aanpassingen aan de luchtvaartverlichting, de weersensoren en de sensoren voor de aandrijving van de motoren voor het orienteren van het gondelhuis en de motoren voor het bepalen van de snelheid van de wieken.

Uiteraard kan de hierboven onder 'rood' genoemde speciale windturbine van Nordex ook in de gele zone worden geplaatst.

Voor plannen in deze zones: toestemming ASTRON vragen via onderstaand formulier.

Elektrische veldsterkte (flux) = 30-50 dBµV/m’, gemeten volgens een meetprotocol zoals gespecificeerd in EN55032 (120 kHz bandbreedte op 10 meter afstand), maar met een AVG-vermogen (RMS-veld) detector. Wellicht kleine aanpassingen nodig; overleg met ASTRON.

In het algemeen zijn dit aanpassingen zoals metalen kastjes i.p.v. kunststof kastjes om LED-verlichting of andere oplossingen voor luchtvaartverlichting.

Voor plannen in deze zones: overleg ASTRON via onderstaand formulier.

Zonneparken

Elektrische veldsterkte (flux) < 20 dBµV/m*, gemeten volgens een meetprotocol zoals gespecificeerd in EN55032 (120 kHz bandbreedte op 10 meter afstand), maar met een AVG-vermogen (RMS-veld) detector. Zeer moeilijk voor ons te hanteren; positief advies ASTRON nodig.

Dit betekent in ieder geval dat de omvormers in een kooi van Faraday worden geplaatst en worden voorzien van low-pass filters met een afsnijfrequentie < 10 MHz op alle niet-afgeschermde kabels (AC/DC) die door de kooi van Faraday heen steken.

In ieder geval de volgende omvormers en oplossingen voldoen aan deze norm:

SMA-Duitsland SHP 150-20, Ser. Nr 3007958018

Huawei-Nederland SUN2000-185KTL-H1, 6T 1999012238Y

Huawei-Duitsland SUN2000-185KTL-H1, 6T1979003687

Voor plannen voor zonneparken in deze zones die andere omvormers en oplossingen willen toepassen: advies ASTRON vragen via onderstaand formulier.

Elektrische veldsterkte (flux) = 20-30 dBµV/m*, gemeten volgens een meetprotocol zoals gespecificeerd in EN55032 (120 kHz bandbreedte op 10 meter afstand) maar met een AVG-vermogen (RMS-veld) detector. Aanpassingen nodig, maar haalbaar; positief advies ASTRON nodig.

Omvormers die hieraan voldoen, wat dient te blijken uit een EMC-meetrapport, kunnen zonder nadere maatregelen worden geplaatst. Zij zullen aan deze pagina worden toegevoegd.

Omvormers die aan deze norm voldoen zijn, naast de hierboven onder 'rood' genoemde oplossingen en omvormers, in ieder geval:

SMA, type STP50-40

Huawei SUN2000-60KTL-HV-D1-001

centrale omvormers die voldoen aan de norm EN55032-class B

Omvormers die niet aan deze norm voldoen, kunnen met nadere maatregelen worden geplaatst. Over deze maatregelen kan ASTRON adviseren.
Voor plannen voor zonneparken in deze zones die andere omvormers en oplossingen willen toepassen dan hierboven genoemd, advies ASTRON vragen via onderstaand formulier.
Elektrische veldsterkte (flux) = 30-50 dBµV/m*, gemeten volgens een meetprotocol zoals gespecificeerd in EN55032 (120 kHz bandbreedte op 10 meter afstand), maar met een AVG-vermogen (RMS-veld) detector. Wellicht kleine aanpassingen nodig; overleg ASTRON.

Overleg ASTRON via onderstaand formulier.

* Deze normen zijn per eenheid zonne-energie van 100 kW. Hieronder verstaan we een enkele omvormer (50 tot 200 kW) alsmede randapparatuur zoals beveiligingscamera's, LED-verlichting en batterijen voor de opslag van energie.

Algemene beschermingszones

Voor plannen of voorgenomen activiteiten in de blauwe zones waar mogelijk elektromagnetische straling vrij kan komen, graag onderstaand formulier invullen voor een advies van ASTRON. Deze straling komt vrij bij elke vorm van energie-omzetting. Denk bijvoorbeeld aan grootschalige airconditioning, oplaadpunten voor het draadloos opladen van elektronische voortuigen, of LED-lampen bijvoorbeeld in en op gebouwen, masten en reclameborden. Maar ook langdurig gebruik van drones of portofoons kunnen storing geven.

Deze blauwe zones zijn gebaseerd op de zones in de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

Kleine windmolens

Stuur relevante bestanden mee:

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size:

Windparken

Stuur relevante bestanden mee:

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size:

Zonneparken

Stuur relevante bestanden mee:

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size:

Algemene beschermingszones

Stuur relevante bestanden mee:

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size:

Latest tweets

Many of ASTRON's scientific discoveries were made with the Dwingeloo radio telescope. To tell you a bit more about this, we have published the second video in our virtual tour.
https://www.youtube.com/watch?v=UBUp9IMgo6c

Daily image of the week. To enrich the exhibition of Nebra sky disc at the @DrentsMuseum, ASTRON hosted a stand outside, demonstrating how we explore the universe nowadays, compared to how people did this 3,500 years ago (when the Nebra disc was made).
https://www.astron.nl/dailyimage/main.php?date=20220812

This week is #Pride Week. A more #diverse workforce fuels creativity, compassion, understanding, and the feeling of kinship and inclusion. At ASTRON we highly value diversity and make constant efforts to increase the diversity of our workforce.
#diversity
https://www.astron.nl/about/diversity/

Op 7 en 14 augustus staan we voor het @DrentsMuseum, dat de #Nebraschijf, een van de oudste sterrenkaarten ter wereld tentoonstelt. ASTRON-onderzoeker @AndreOffringa geeft binnen een lezing en wij doen voor het museum wat leuke proefjes. Hopelijk tot dan!
https://drentsmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/de-nebraschijf

searchtwitter-squarelinkedin-squarebarsyoutube-playinstagramfacebook-officialcrosschevron-right