default header

Measures coronavirus

Published: Thu, 04/06/2020
Measures coronavirus

In line with the advice from the Dutch government, the management of ASTRON and JIVE has decided to take the following measures to minimise the risk of coronavirus infection:
    - ASTRON/ JIVE / NOVA employees work mostly from home,
    - all visits to ASTRON / JIVE / NOVA are cancelled until 1 September 2020,
    - all events and workshops at the locations of ASTRON / JIVE / NOVA are cancelled until 31 December 2020.
    
The above measures apply at least up to 1 September 2020.
    
ASTRON will strive to continue LOFAR science observing to schedule. Users should be aware that operations are running remotely, but debugging and general support will not be as timely as you would normally expect from us.
    
ASTRON will strive to continue Dutch station maintenance. But there will be no international station maintenance visits until further notice. Participant visits to ASTRON or Dutch partners are not possible, as per the measures mentioned above.
    
WSRT operations will run uninterrupted.
    
If you have any questions, you can send an email to info@astron.nl.

-------

In lijn met het advies van de Nederlandse regering heeft de directie van ASTRON en JIVE besloten de volgende maatregelen te nemen om het risico op verspreiding van het coronavirus te minimaliseren:
    - ASTRON / JIVE / NOVA-medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis,
    - alle bezoeken aan ASTRON / JIVE / NOVA worden geannuleerd tot 1 september 2020,
    - alle bijeenkomsten en workshops op locatie bij ASTRON / JIVE / NOVA worden geannuleerd tot 31 december 2020.
    
Bovenstaande maatregelen gelden minimaal tot en met 1 september 2020.
    
ASTRON streeft ernaar de LOFAR observaties voort te zetten volgens de planning. Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat de operations op afstand worden uitgevoerd, maar foutopsporing en algemene ondersteuning zullen niet zo stipt zijn als u normaal van ons zou verwachten.
    
ASTRON streeft ernaar het Nederlandse stationsonderhoud voort te zetten. Maar tot nader order zullen er geen internationale onderhoudsbezoeken aan stations plaatsvinden. Deelnemersbezoeken aan ASTRON of Nederlandse partners is in navolging van bovenstaande maatregelen niet mogelijk.
    
WSRT observaties worden ononderbroken uitgevoerd.
    
Voor vragen kun je een e-mail sturen naar info@astron.nl.